Radiostezija

October 1, 2012 in Gyvenamoji erdvė

Radiostezija – kas tai?

Radiostezija tai šiuolaikinis mokslas kaupiantis atgaivintas užmirštas viso pasaulio šalių sukauptas žinias apie žemės, mus supančios aplinkos energetinius poveikius (Indija – vastu, Kinija – feng shui ir t.t.), kurie apibendrinami ir pritaikomi šiuolaikiniam žmogui bei jo aplinkai, koreguojant žmonių energetinius meridianus ir gyvybiškai svarbių organų veiklą.

Kodėl vienoje vietovėje mes jaučiamės maloniai, o kitoje – ne? Kodėl vieni daiktai mums atrodo gražūs, o kiti – ne? Į šimtus tokių ir kitų klausimų atsakymus duoda radiostezija.

Radiostezija tai patogeninių žemės zonų nustatymas, būtinas parenkant projektuojamų statinių dislokaciją, įvertinant aplinkos energetinius srautus, geologinius faktorius (tektoninius lūžius, požeminius vandens srautus bei jų telkinius), įvertinant reljefo ir jūsų aplinką supančius elementus, technogeninius ir elektromagnetinius poveikius, įvertinant koordinatinių – energetinių Kari ir Vitmeno tinklinių laukų poveikį, nustatant gyvybiškai svarbias mūsų gyvenimo zonas.

Radiostezijos metodikos pagalba nustatoma kiekvienam žmogui jo individuali energetinė kryptis, spavos, apšvietimas, aromatai, meno kūriniai, interjero elementai bei formos, nustatomi ir galimai koreguojami pražūtingi žmogui energetiniai srautai, koreguojami statinių genplanai, planai ,apželdinimas ir aplinkos gerbūvis.

Komercinėms struktūroms radiostezija nurodo geriausias gamybines, prekybines zonas, tinkamiausias vietas kasoms, o valgyklose viryklių vietas, tinkamiausias su didžiausiais lankytojų srautais įėjimo vietas, optimaliausią prekių ekspoziciją, geriausias reklamas, korekciniais elementais pagerina struktūrų efektyvumą.

Vakarų Europos šalyse naujų statinių radiosteziniams tyrimams skiriama net iki 10% statinių sąmatinės vertės!

Pirmosios žinios apie radiosteziją

Pirmosios žinios apie šį mokslą mus pasiekia iš Egipto papirusų, parašytų prieš 6000 metų. Viename iš jų be aprašymo teksto randame ir piešinį vaizduojanti žmogų su virgule (vienu iš radiostezijos instrumentų) rankose. Radiostezija – vienas seniausių iš mums žinomų mokslų anksčiau šis mokslas įėjo į kitų mokslų sudėtį: Kinijoje feng – shui, Indijoje vatsu. Pasaulio istorijoje randame daugybę faktų patvirtinančių tai kad radiostezija nėra kelių išskirtinių civilizacijų mokslas. Ji priklauso visai žmonijai. Senovėje radiostezijos mokslo fenomenalumas buvo aiškinamas piktų dvasių kišimusi ir tai daugeliui kainavo net gyvybę, mokslas negalėjo normaliai vystytis.

XIXa. pabaiga ir XXa. pradžia tai radiostezijos atgimimo metai. Ja domisi žymiausi mokslininkai ir rašytojai. 1911 m Hanoveryje įvyko pirmasis pasaulinis šio mokslo suvažiavimas. 1913 m. Paryžiuje įvykusiame 2 tarptautiniame eksperimentinės psichologijos kongrese buvo išnagrinėtas radiostezijos tuo metu vadinamos biolokacija metodas ir pritarta jam, buvo išduotos pirmosios licenzijos testuotiems specialistams – naudingų iškasenų ir vandens telkinių paieškoms.

Radiostezijos mokslo pavadinimą 1930 metais pasiūlė prancūzų kunigas A. Bouly. Radiostezija tai visų civilizacijų mokslų žinių apie žmogaus sąveiką su jį supančia aplinka žinių rinkinys. Radiostezijos termino sandara kilusi iš dviejų žodžių: lotynų kalbos – radiato (spinduliavimas) ir graikų kalbos – aisthesis (jausmas, jutimas).

Radiostezija turi daug apibrėžimų tačiau visus juos apibendrinus galime teigti kad tai mokslas su savo metodais įgalinantis nustatyti įvairių materijos formų energetinius spinduliavimus, jų poveikį žmonėms bei juos supančiai aplinkai. Mokslo apie radiosteziją pagrindai remiasi tuo, kad bet kokia materija, visi gyvi organizmai, visi reiškiniai ir procesai yra labai silpno, šiuolaikinės technikos lygio prietaisais nefiksuojamo, aukšto dažnumo spinduliavimo šaltiniai. Iki šiol jų nustatymui buvo naudojamasi senoviniu virgulininkystės metodu, keliančiu daugumai racionaliai mastančių žmonių nepasitikėjimą. Šiuo metu padėtis iš esmės pasikeitė – jau yra išrasti prietaisai kurie fiksuoja silpnus energetinius spinduliavimus. Radiostezijos metodo praktiniame pritaikyme pagrindinis operatorius yra radiostezistas – žmogus su išskirtiniais bioenergetiniais duomenimis, sugebantis jausti aplinkos energetinius spinduliavimus kurių paprastas žmogus, naudodamasis įprastiniais penkiais jutimo organais, negali justi. Nustatyta kad radiostezinius sugebėjimus turi kas 10 žmogus tačiau mes to nepanaudojame gyvenime. Labai gaila, kad šis mokslas ir jo pritaikymas Lietuvoje ignoruojamas, laikomas ekstrasensų, magų ir žiniuonių prasimanymu.

Nežiūrint to – radiostezija pasaulyje yra veiksmingas ir fantastiškai efektyvus metodas plačiai naudojamas Europos Sąjungos, Amerikos ir Azijos šalyse. Šio metodo pagalba galima nustatyti aplinkos užterštumą, įvairių spinduliavimų šaltinius, įgalina atlikti žaibišką žemės ūkio ir pramoninės produkcijos ekspertizę, leidžia tiksliai diagnozuoti žmogaus organizmo organų ir sistemų susirgimų pradines stadijas kada medicininiai tyrimai dar nenustato jokių susirgimų simptomų, leidžia parinkti pačius efektingiausius vaistus gydimui iš daugybės gydomųjų preparatų. Metodas įgalina nustatyti žmogaus psichines savybes bei jo tinkamumą atitinkamai veiklai. Radiostezija duoda puikius rezultatus ieškant įvairių iškasenų, vandens telkinių, požeminių archeologinių statinių ir net turtų. Tai metodas leidžiantis parinkti geriausias vietas statiniams, poilsiavietėms, darbo bei prekybos vietoms ir t.t.

Radiostezijos mokslo šakos

Radiostezijos mokslas turi šias šakas:

GEOTRONIKA – tai sritis užsiimanti geopatogeninių (kenksmingų žmogui) zonų paieška bei jų lokalizacija, įvairių žemės sklypų, parduotuvių, gamyklų, biurų patalpų ekspertize, nustatant energetiškai geras ir blogas zonas žmogui, nustatant geologines dislokacijas, ieškant mineralų ir kitų gamtos turtų.

BIOTRONIKA – nagrinėja biofizinius ir psichofizinius procesus susijusius su žmogaus bei kitų gyvų organizmų energetinius spinduliavimus, jų energetinius laukus, nagrinėja maistą, vaistus, drabužius, statybines medžiagas ir jų poveikį žmogaus organizmui, užsiima medicinine ir veterinarine diagnostika.

FITOTRONIKA dar vadinama FITORADIOSTEZIJA – domisi reiškiniais susijusiais su augalais, jų poveikiu žmogui ir gyvuliams, nagrinėja tokius tarpusavio ryšius tarp įvairių augalų, kaip simpatija ir antipatija tarp jų, oro poliarizacija ir jonizacija.

VIRGULININKYSTĖ – tai tyrimai, kurių metu ieškomi požeminiai vandens telkiniai ir srautai (šuliniams ir t.t.), mineralinių žemės turtų (nafta, anglis, dujos, auksas ar net lobiai), žmogaus sukurtų požeminių trasų (kanalizacija, vandentiekis, dujos, elektros ir telefonų bei telekabelinių linijų) lokalizacijai bei jų pažeidimo vietų nustatymui.

APSAUGINĖ RADIOSTEZIJA – tai tyrimai nustatantys ir galimai koreguojantys neigiamas žemės spinduliavimo (geopatogenines) zonas, kurios iššaukia įvairius neigiamus poveikius žmogui.

MEDICININĖ RADIOSTEZIJA – Įgalina diagnozuoti susirgimus net pradinėse jų fazėse, nustatyti vaistų tinkamumą, nustatant optimaliausias jų vartojimo dozes.

TELERADIOSTEZIJA – tai pati mistiškiausia radiostezijos mokslo šaka naudojanti paieškas per nuotolį (ieškomi dingę žmonės, archeologiniai paminklai, vandens telkiniai, naudingos iškasenos, paslėpti lobiai).

RADIONIKA – tai formų spinduliuojamos energijos įtakos nagrinėjimas žmogui ir jį supančiai aplinkai metodas.

AUDIOTRONIKA – garso bangų energetikos poveikis gyviems organizmams.

KOSMINĖ RADIOSTEZIJA – visatos kūnų energetinis poveikis žmogui ir jo aplinkai.

CHROMORADIOSTEZIJA – spalvų spinduliuojamos energijos poveikis žmogui ir jo aplinkai.

Radiostezija – tai kadaise paslaptingas mokslas iš esmės išsiskiriantis iš kitų klasikinių mokslų bei metodų savo metodika, specifika bei paslaptingumu, diena iš dienos užkariauja pasaulį, jo reikšmė vis didėja ir mes neturime teisės užsimerkti prieš šį faktą.

Jonas JUKONIS