Sąmonės evoliucija

October 1, 2012 in Pasaulėžiūra

Sąmonės evoliucijos raida

Jau apie 11 tūkstančių metų žmogaus kūnas nesikeičia. Bet tai nereiškia, jog evoliucijos proceso nėra. Laikotarpio pradžioje sąmonės tobulumo vidurkis buvo apie 4%. Šiuo metu – apie 20%. Visatai svarbu ne forma, bet turinys. Didesnė tikimybė išlikti tiems, kurių sąmonės tobulumas aukštesnis. Pradžioje primityvi sąmonė formavo adekvatų pasaulio suvokimą. Žemė buvo plokščia ant trijų banginių, dramblių, vėžlių – kieno kokia vaizduotė. Kad žemė mūsų sąmonėje taptu apvali teko aukoti net gyvybes. Su vargais įsisavinome trimatį pasaulio suvokimą. Atrodė, jog tai „pasaulio kraštas“ ir toliau nieko nėra. Dar ir dabar yra nemažai taip manančių.

 Paskutiniai kvantinės fizikos atradimai „surado“ pasaulį už trijų matavimų ribos. Mūsų protas nesunkiai susitvarkė su plokščio pasaulio vaizdu. Viskas buvo taip aišku, kad net gaila buvo skirtis. Per keletą šimtmečių išmokome suprasti trimatį erdvinį pasaulį. Protui buvo nelengva, bet jis sugebėjo. Dabar suradome daugiamatį pasaulį ir protas pasimetė. Jo galimybės apribotos trimate erdve. Toliau jo sugebėjimai nesiekia. Reikalingas pagalbininkas, kuris padėtu. Pasirodo tas pagalbininkas yra mūsų jausmai. Tik jie gali padėti protui suprasti daugiamatį holografinį pasaulį. Atėjo laikas mokytis mąstyti holografiškai. Kai to pramoksim nebereikės statyti brangių kosminių laivų tyrimams. Pakaks pažiūrėti į gėlės žiedą, ar mažą akmenėlį, kad pamatytumėm visą visatą (pagal holografinį principą sukurtame paveiksle – mažiausiame jo fragmente yra viso paveikslo informacija).


 Dar senovėje išminčiai kalbėjo, kad Dievas nesuvokiamas protu – ir tai tiesa, nes jis yra daugiau nei trijuose matavimuose. Protas mūsų sąmonėje užima apie 90% erdvės, o jausmai 10%. Sąmonės evoliucijos raidoje protui turės likti 5%, jausmams – 95%. Dėl pasaulio netiesiškumo 5% pažinimo tesudaro 0,5% visos informacijos, kurią galime gauti protu ir jausmais. Šviesiausi pasaulio protai šiuo metu disponuoja 2% visos informacijos, kurią galima suvokti protu ir jausmais. Pasaulio vidurkis yra 0,4%. Kai pažinimo lygis pasieks 100% galėsim kurti tokias visatas, kokioje gyvename, ir atrasim savyje naujas galimybes pažinimo kelyje. Sąmonės evoliucija begalinė.

 Sąmonės tobulumo lygis valdo visus procesus žemėje. Galima pažiūrėti koks ryšys tarp sąmonės tobulumo ir stichiniu nelaimių atskiruose regionuose. Prieš žemės drebėjimą Gruzijoje to regiono žmonių sąmonės tobulumas 16%, po drebėjimo – 18%. Jei tuo metu būtu buvę 17%, drebėjimo nebūtų buvę. Cunamio Indijos vandenyne metu nusiaubtų regionų tobulumas 15%. Po cunamio – 18%. Prie 17% cunamio nebūtų buvę. Haityje – 15,5%, ir – 19%. Prie 18,1% drebėjimo neturėjo būti. Buvo nufilmuoti tornado padariniai JAV. Sugriauti visi miestelio namai išskyrus vieną. To namo gyventojų sąmonės tobulumas buvo 20%, miestelio vidurkis – 15%. Jei miestelio vidurkis būtu buvęs 16% – jis būtų išlikęs. Floridos pusiasalį per vasara nuniokoja keletas uraganų. Regiono sąmonės tobulumas 15%, prie 17% uraganų nebūtu……

 Ši informacija yra hipotezės lygio. Norint patikrinti reikalingi sudėtingi tyrimai. Gal atsiras norinčių patyrinėti. Turintiems nors truputi holografinio mąstymo sugebėjimų ši informacija akivaizdi, kitiems – reikės įrodymo.

 autorius Alvydas V.