Trys keliai

October 1, 2012 in Pasaulėžiūra

Pagrindinis mūsų gyvenimo tikslas – sąmonės evoliucija

 Pagrindinis mūsų gyvenimo tikslas – sąmonės evoliucija. Suprantame šį dėsningumą ar nesuprantame – tai vyksta. Pasipriešinti Visatos Dėsniams mes negalim.

Šiuo metu žinomi trys evoliucijos keliai: technokratinis, biologinis ir dvasinis. Tobula sąmonės evoliucija yra tada, kai žmonės suvokia, kas jie yra ir sugeba pasirinkti tokį evoliucijos kelią, kuris atitinka jų esmei. Jeigu evoliucijos procesas nepakankamai tobulas, atskiri individai, arba visa visuomenė formuoja sau gyvenimo problemas, kartais iki visiško susinaikinimo. Kad problemos nesiformuotu, evoliucijos kelio tobulumas turi būti ne mažesnis kaip 90%. Šiuo metu žemės gyventojų sąmonės evoliucijos tobulumo vidurkis yra 30%. Gyvenimo problemų gausa patvirtina šį testą. Jeigu palygintume visus tris kelius pagal jų galimybę užtikrinti maksimalų evoliucijos tobulumą, tai – technokratinis 30%, biologinis 80%, dvasinis 90%. Tai yra įmanoma galimybė, kuria pasinaudoti nėra lengva.

 Žmogus pagal savo esmę yra biologinė būtybė, bet, matyt, ne tik biologinė, nes biologinis kelias neužtikrina pakankamo evoliucijos tobulumo. Tai patvirtina Vedrusiškos civilizacijos žlugimas, kuri vystėsi biologiniu keliu. Paskaityti apie Vedrusišką kultūrą galima V. Megre knygų serijoje „Skambantys Rusijos kedrai“.


 Žemės gyventojams užsitikrinti 100% evoliucijos tobulumą galima tik atitinkamomis proporcijomis suderinus du arba tris kelius. Tobuliausias balansas derinant biologinį su dvasiniu būtu 50% ir 50%. Balansas išsilaiko pakankamas kintant kiekvieno kelio vertei iki 20%. Toks derinys mums nelabai tinka, nes esame perdaug susitapatinę su technokratiniu keliu. Lengviausia būtu derinti tris kelius tarpusavyje. 100% evoliucijos tobulumo galima pasiekti jei technokratinis kelias užimtu 5%, biologinis 50%, dvasinis 45%. Šiuo atveju technokratinis kelias neturėtu viršyti 15%. Kitiems keliams galioja aukščiau minėti dėsningumai. Jei pavyktu žemėje subalansuoti evoliucijos procesus bent iki 90% tobulumo – gyvenimo problemų neliktų. Tada galėtume gyventi kaip gražiose pasakose – ilgai ir laimingai. Neliktų jokių kūno problemų. Kiekvienas gyventų tiek, kiek sugebėtų be jokių ligų. Žemėje nebūtų jokių stichinių nelaimių: žemės drebėjimų, potvynių, uraganų…..

 90% visų mūsų dabartinių problemų slypi mitybos įprotyje. Kiekvienas žmogus jau dabar gali prisidėti prie mūsų civilizacijos išgelbėjimo pakeisdamas savo mitybą į betoksininę. Tai tokia mityba, kuri užtikrina kūno medžiagų apykaitos procesų pakankamą tobulumą, kad ligos taptų neįmanomomis. Apie tai buvo rašyta ankstesniuose straipsniuose. Jeigu tai sugebėtų padaryti didžioji žmonijos dalis, vaistų pramonė sumažėtu 90%, mėsos, pieno, duonos pramonės išnyktu be pėdsakų, sunkioji pramonė – 95%, energetika – 90%, transportas – 98%, ariamos žemės plotai – 90%. Vandens, oro, žemės tarša sumažėtų 99%. Toliau vardinti manau nebereikia, nes mąstantiems turėtu pakakti…

 Visa tai pasiekti galima tik per sąmone, neinvestavus jokių papildomų resursų. Tereikia tik suformuoti gyvybę palaikančią pasaulėžiūrą. Žinoma, kai kuriems tokie sąmonės pokyčiai neįmanomi. Nereikia nieko versti per prievartą. Kiekvienas laisvas gyventi taip, kaip nori. Visatoje veikia neapeinami dėsniai, ir ji sugeba apsivalyti pati. Senoji pasaulėžiūra veda į mirtį – keletas dešimtmečių, ir tokių neliks. Jeigu neatsiras sugebančių pakeisti savo sąmonę, dings nuo žemės dar viena civilizacija. Tai jau buvo ne kartą.

 10% gyvenimo problemų mums sukuria sportas ir mada. Tai jokio loginio pateisinimo neturinčios sritys. Sportas nesukuria jokio produkto, o iššvaisto 12% to ką sukuriame savo darbu. Tai primityvios sąmonės atributas pasirodyti stipresniu už kitus. Mums nereikia kovoti dėl patelių, dėl giminės pratęsimo. Mums reikia išmokti besąlygiškai mylėti, ko negalima suderinti su savo pirmenybės demonstracija. Mada iššvaisto 20% to ką sukuriame savo darbu. Išsivadavus iš tos priklausomybės, lengvoji pramonė sumažėtų 92%. Tiek jos gamybos produktų atsiranda šiukšlynuose pirma laiko. Pagrindinė jos gyvavimo motyvacija ta pati – būti viršesniam už kitus. Jei neišsivaduosime iš šitų priklausomybių, tikra besąlyginė Meilė mums liks kaip miražas dykumoje.

 Šeima yra visuomenės ląstelė. Jei ji paliegusi, sudarkyta – tai koks bus kūnas iš tokių ląstelių?

 Tiems, kuriuos domina dvasinis kelias galima rekomenduoti šaltinį – Ramtha. com. Yra ir knygų rusų kalba. Siūlau pradėti nuo „Baltosios knygos“. Tai unikali patirtis žmogaus, kuris praėjo pilną transformaciją iki šviesos kūno. Dvasinio kelio 90% ir biologinio 10%. Evoliucijos tobulumas 80%, todėl kančios jo gyvenime buvo. Tais laikais technokratinė evoliucija buvo arti nulinės ribos, todėl pakartoti jo kelią dabar beveik neįmanoma.

 autorius Alvydas V.